PiVi

Popularne

kółka zaintersowań

Kółka zainteresowań

Kolejną dobrą formą na powiększenie zakresu wiedzy naszych dzieci z poszczególnych przedmiotów, jest branie przez nie udziału w odpowiednich zajęciach kółek zainteresowań, Tego typu koła zainteresowań, organizowane sa w każdej szkole, przede wszystkim z poszczególnych przedmiotów, a to co tutaj najważniejsze to fakt, iż w przypadku, kiedy nasze dziecko przejawia zainteresowanie na przykład historią, może […]

wybór szkoły

Wybór szkoły

Umiejętny dobór szkoły to bardzo ważna sprawa, bowiem od tego w dużej mierze zależy poziom nauczania. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w każdym mieście mamy do wyboru stosunkowo sporo różnych szkół, z czego w każdej z nich będziemy mieli nieco inny poziom nauczania. Dlatego też, powinniśmy w miarę możliwości wysłać nasze dziecko do […]

szkoła prywatna czy państwowa

Szkoła prywatna czy państwowa?

Jednym z trudniejszych wyborów, jeśli chodzi o szkołę, jest kwestia, czy posłać dziecko do publicznej szkoły, czy tez może lepiej będzie wybrać szkołę prywatną. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby zapewnić sobie poprawne wykształcenie dziecka, zaś trzeba zdać sobie sprawę, iż obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, […]

Najnowsze wpisy

kółka zaintersowań

Kółka zainteresowań

Kolejną dobrą formą na powiększenie zakresu wiedzy naszych dzieci z poszczególnych przedmiotów, jest branie przez nie udziału w odpowiednich zajęciach kółek zainteresowań, Tego typu koła zainteresowań, organizowane sa w każdej szkole, przede wszystkim z poszczególnych przedmiotów, a to co tutaj najważniejsze to fakt, iż w przypadku, kiedy nasze dziecko przejawia zainteresowanie na przykład historią, może […]

zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia w szkole, od zawsze były traktowane jako zajęcia dla tych uczniów, którzy nie radzą sobie z nauką, i powinni chodzić na tak zwane zajęcia wyrównawcze, bądź też dodatkowe korepetycje. Nie mniej jednak, obecnie, na szczęście przestaje się już je traktować w taki sposób, dzięki czemu, dzieci maja możliwość bez żadnego wstydu uczęszczać na […]

wyposażenie ucznia

Wyposażenie ucznia

Wśród wielu różnorodnych elementów podstawowego wyposażenia ucznia, bardzo istotne są wszystkie te, które muszą się znaleźć w każdym przypadku, bowiem niektóre elementy, należą do wyposażenia dodatkowego, niezbędnego tylko w poszczególnych okolicznościach. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli wyposażenie takie jak chociażby tornister, czy piórnik, bądź też dodatkowe strój na wychowanie fizyczne, który przecież jest w […]

przybory szkolne

Przybory szkolne

Zakup wszystkich dodatkowych przyborów szkolnych, niezbędnych każdemu dziecku w czasie nauki to równie ważna kwestia co zakup podręczników, toteż także i w tym przypadku musimy się starannie skupić, aby wybrać takie przybory, które nie tylko będą niezbędne, ale także zapewnią naszemu dziecku możliwość lepszego zrozumienia poszczególnych przedmiotów. Oczywiście są to przybory specjalistyczne, przeznaczone do poszczególnych […]

dobór podręczników

Dobór podręczników szkolnych

Podręczniki szkolne, to jeden z najważniejszych elementów, wpływających na możliwości naszych dzieci w szkole, bowiem brak odpowiednich podręczników raczej przekreśla naszym dzieciom możliwość systematycznego poszerzania wiedzy oraz prawidłowego brania udziału w zajęciach. Książki do poszczególnych przedmiotów, powinny być zawsze zgodne z programową podstawą nauczania dla danej klasy, danego rodzaju szkoły, z uwzględnieniem profilu nauczania. Jednym […]

praca domowa

Praca w domu

Jednym z ważniejszych aspektów, o których należy pamiętać podczas edukacji dzieci, jest położenie jak największego nacisku na ich samodzielną pracę w domu. Tutaj oczywiście rodzice, powinni przede wszystkim pomagać dziecku i wspierać je w czasie wykonywania prac domowych, aczkolwiek nie powinni pod żadnym pozorem wykonywać jakichkolwiek prac za nie. Chodzi tutaj o to, aby nasze […]

profilowane zajęcia

Profilowane zajęcia

Bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu nasze dzieci, mogą ze szkoły wyciągnąć jeszcze więcej są zajęcia profilowane, dzięki którym, mogą się kształcić w kierunku, który najbardziej im odpowiada. Obecnie, zdecydowana większość szkół średnich, zapewnia nam możliwość wyboru profilu nauczania, w zależności od predyspozycji dziecka, na kierunki nauk ścisłych, oraz humanistycznych. Dzięki temu, nasze dziecko, będzie mogło […]

szkoła prywatna czy państwowa

Szkoła prywatna czy państwowa?

Jednym z trudniejszych wyborów, jeśli chodzi o szkołę, jest kwestia, czy posłać dziecko do publicznej szkoły, czy tez może lepiej będzie wybrać szkołę prywatną. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby zapewnić sobie poprawne wykształcenie dziecka, zaś trzeba zdać sobie sprawę, iż obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, […]

wybór szkoły

Wybór szkoły

Umiejętny dobór szkoły to bardzo ważna sprawa, bowiem od tego w dużej mierze zależy poziom nauczania. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w każdym mieście mamy do wyboru stosunkowo sporo różnych szkół, z czego w każdej z nich będziemy mieli nieco inny poziom nauczania. Dlatego też, powinniśmy w miarę możliwości wysłać nasze dziecko do […]

polskie szkolnictwo

Polskie szkolnictwo

Na chwilę obecna w polskim szkolnictwie wyróżnić można cztery stopnie szkolnictwa, czyli szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, średnie oraz wyższe. Trzeba tutaj od razu zwrócić uwagę na fakt, iż szkolnictwo wyższe nie jest obowiązkowe, natomiast pozostałe jego stopnie są już całkowicie obowiązkowe. Oczywiście w chwili obecnej, mamy już do wyboru specjalnie profilowane klasy w gimnazjach oraz szkołach […]