Poradnik rodzica

Kiedy rodzice puszczają dziecko do przedszkola czy do szkoły – zaczynają się problemy ze zdrowiem. Często – więcej dziecka nie ma na początku – niż jest w danej instytucji. Z czego wynika taka sytuacja? Z braku odporności u dzieci. W momencie wprowadzenia dziecka do większej grupy – zaraża się ono każdą infekcją. W efekcie – […]

Czytaj dalej

Kolejną dobrą formą na powiększenie zakresu wiedzy naszych dzieci z poszczególnych przedmiotów, jest branie przez nie udziału w odpowiednich zajęciach kółek zainteresowań, Tego typu koła zainteresowań, organizowane sa w każdej szkole, przede wszystkim z poszczególnych przedmiotów, a to co tutaj najważniejsze to fakt, iż w przypadku, kiedy nasze dziecko przejawia zainteresowanie na przykład historią, może […]

Czytaj dalej

Dodatkowe zajęcia w szkole, od zawsze były traktowane jako zajęcia dla tych uczniów, którzy nie radzą sobie z nauką, i powinni chodzić na tak zwane zajęcia wyrównawcze, bądź też dodatkowe korepetycje. Nie mniej jednak, obecnie, na szczęście przestaje się już je traktować w taki sposób, dzięki czemu, dzieci maja możliwość bez żadnego wstydu uczęszczać na […]

Czytaj dalej

Wśród wielu różnorodnych elementów podstawowego wyposażenia ucznia, bardzo istotne są wszystkie te, które muszą się znaleźć w każdym przypadku, bowiem niektóre elementy, należą do wyposażenia dodatkowego, niezbędnego tylko w poszczególnych okolicznościach. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli wyposażenie takie jak chociażby tornister, czy piórnik, bądź też dodatkowe strój na wychowanie fizyczne, który przecież jest w […]

Czytaj dalej

Zakup wszystkich dodatkowych przyborów szkolnych, niezbędnych każdemu dziecku w czasie nauki to równie ważna kwestia co zakup podręczników, toteż także i w tym przypadku musimy się starannie skupić, aby wybrać takie przybory, które nie tylko będą niezbędne, ale także zapewnią naszemu dziecku możliwość lepszego zrozumienia poszczególnych przedmiotów. Oczywiście są to przybory specjalistyczne, przeznaczone do poszczególnych […]

Czytaj dalej

Podręczniki szkolne, to jeden z najważniejszych elementów, wpływających na możliwości naszych dzieci w szkole, bowiem brak odpowiednich podręczników raczej przekreśla naszym dzieciom możliwość systematycznego poszerzania wiedzy oraz prawidłowego brania udziału w zajęciach. Książki do poszczególnych przedmiotów, powinny być zawsze zgodne z programową podstawą nauczania dla danej klasy, danego rodzaju szkoły, z uwzględnieniem profilu nauczania. Jednym […]

Czytaj dalej

Jednym z ważniejszych aspektów, o których należy pamiętać podczas edukacji dzieci, jest położenie jak największego nacisku na ich samodzielną pracę w domu. Tutaj oczywiście rodzice, powinni przede wszystkim pomagać dziecku i wspierać je w czasie wykonywania prac domowych, aczkolwiek nie powinni pod żadnym pozorem wykonywać jakichkolwiek prac za nie. Chodzi tutaj o to, aby nasze […]

Czytaj dalej

Bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu nasze dzieci, mogą ze szkoły wyciągnąć jeszcze więcej są zajęcia profilowane, dzięki którym, mogą się kształcić w kierunku, który najbardziej im odpowiada. Obecnie, zdecydowana większość szkół średnich, zapewnia nam możliwość wyboru profilu nauczania, w zależności od predyspozycji dziecka, na kierunki nauk ścisłych, oraz humanistycznych. Dzięki temu, nasze dziecko, będzie mogło […]

Czytaj dalej

Po co się uczymy? Jaki jest w ogóle cel szkoły jako jednostki nauczającej? Po to żeby w dorosłym życiu mieć dobrą pracę. Ciekawą, taką z pasją, z odpowiednimi zarobkami. Każdy ma swoje ścieżki, których inni mogą nie rozumieć, ale nie to jest ważne. Ważne jest – żeby iść w swoim kierunku. Nie wiem na przykład […]

Czytaj dalej

Jednym z trudniejszych wyborów, jeśli chodzi o szkołę, jest kwestia, czy posłać dziecko do publicznej szkoły, czy tez może lepiej będzie wybrać szkołę prywatną. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby zapewnić sobie poprawne wykształcenie dziecka, zaś trzeba zdać sobie sprawę, iż obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, […]

Czytaj dalej