Polskie szkolnictwo

polskie szkolnictwoNa chwilę obecna w polskim szkolnictwie wyróżnić można cztery stopnie szkolnictwa, czyli szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, średnie oraz wyższe. Trzeba tutaj od razu zwrócić uwagę na fakt, iż szkolnictwo wyższe nie jest obowiązkowe, natomiast pozostałe jego stopnie są już całkowicie obowiązkowe. Oczywiście w chwili obecnej, mamy już do wyboru specjalnie profilowane klasy w gimnazjach oraz szkołach średnich, przez co można w ten sposób, już we wczesnej fazie edukacji, przygotować dziecko w kierunku, w którym przejawia najwyższe zdolności.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bowiem trzeba tutaj pamiętać, iż każde z naszych dzieci, ma nieco zróżnicowane umiejętności oraz predyspozycje. Trzeba więc położyć szczególny nacisk na to aby nasze dzieci mogły skutecznie rozwijać się właśnie w tych kierunkach, w których już przejawiają wyższe zainteresowanie. Obecnie możemy zauważyć, iż są gimnazja profilowane w kierunku humanistycznym oraz ścisłym, zaś następnie w szkołach średnich są profile z rozszerzonymi poziomami z poszczególnych przedmiotów, dzięki czemu, każdy z uczniów, może się o wiele lepiej przygotować do przyszłych studiów w kierunku który zdecydowanie najbardziej go interesuje. Generalnie rzecz więc ujmując, możemy tutaj powiedzieć, iż system edukacji w naszym kraju staje się coraz bardziej korzystny, aczkolwiek w dalszym ciągu mamy tutaj jeszcze do czynienia z elementami nadmiernych wymagań od dzieci, bowiem wymaga się od nich wiedzy, która w przyszłym życiu, nie za bardzo okazuje się przydatna, o czym świadczy chociażby sam fakt tego, iż większość dorosłych, nawet nauczycieli akademickich tego typu spraw nie pamięta.